SU

Dünya nüfusunun hızla artması ile içme ve kullanma suyu ihtiyacı giderek artmaktadır. Çevre kirliliği sonucunda ise su kaynakları gün geçtikçe kirlenmekte ve uygun kalitede su kaynağının bulunup kullanıma sunulması kısıtlı hale gelmektedir. Elverişli su kaynaklarının bulunması durumunda ise arıtım, dağıtım ve depolanmalarındaki aksaklıklar nedeniyle içme ve kullanma suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu sebeple laboratuarımızda mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler gerçekleştirilerek İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre analiz sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.