Molekuler biyoloji (GDO) analiz laboratuvarı

Bir canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya da ona kendi doğasında bulunmayan başka bir karakter kazandırılması yoluyla elde edilen canlı organizmalara “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”, kısaca GDO adı verilir.

Genlere müdahale edilerek gıdaların tadı, kokusu, rengi, büyüklüğü gibi bazı fiziksel özellikleri istenilen kıvama getirilmektedir.

Gunumuzde dunya ticaretinde GDO uretimi mısır, soya, buğday, kanola ve pamuk urunlerinde öne çıkmaktadır. Ulkemizde GDO’lu urun yetiştirmek yasaklanmıştır ve ulkemize ithal edilen işlenmiş urunlerde GDO bulunabilmektedir.

Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 13/08/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” gereğince, GDO analizlerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, modern biyoteknoloji kullanılarak oluşturulan genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.

Laboratuvarımızda DNA tabanlı real-time PCR ((polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemine dayalı GDO analizleri yapılmaktadır.

Alanında uzman ve deneyimli personellerimizle gıda, yem ve tohum olmak uzere oldukça geniş ürün yelpazesiyle GDO analizlerini siz müşterilerimize, yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.