MİNERAL ANALİZLERİ

Gıda, gıda katkı, yem, yem katkı ve su numunelerinde gerçekleştirdiğimiz analizler:

Kurşun (Pb) analizi

Kadmiyum (Cd) analizi

Arsenik (As) analizi

Civa (Hg) analizi

Kalsiyum (Ca) analizi

Demir (Fe) analizi vs.