Mikrobiyoloji analiz laboratuvarı

Mikroorganizmalar üreme ve metabolik aktivasyonlar sonucu karbonhidratları, azotlu bileşikleri ve yağları parçalayarak oluşturdukları metabolitler ile gıdalarda bozulmaya neden olurlar.

Mikrobiyal tehlikeler gıda guvenliğini ciddi derecede tehdit etmesi bakımından oldukça önemlidir. Mikroorganizmalar oluşan üründe bozulma veya tüketicilerde gıda kökenli hastalıklara ve zehirlenmelere yol açmakta, ekonomiyi olumsuz etkilemekte ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Uretim ve dağıtım kapasitesindeki artış mikrobiyal tehlikeler sebebiyle gıda guvenliğindeki risk boyutunun artmasına sebep olmuştur.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuarımızda gıda, yem ve kullanma suyu numunelerinde Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.

Bu analizlere ek olarak, uretim alanlarında işletme içerisindeki hijyene yönelik çalışmalar, hava kontrolu, yuzey ve ekipman örnekleme, personel swabı uygulamaları ve raf ömru çalışmalarına yönelik analizler de firmamızda gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda ulusal ve uluslar arası standart metotlar kullanılarak analizler gerçekleştirilmektedir. TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne göre gıdaların belirtilen yasal limitlere uygunluğu değerlendirilir.

Ulusal ve uluslar arası kuruluşların yeterlilik testlerine katılarak analizlerimizin doğruluğunu ve guvenliğini kontrol etmekte ve devamlılığını sağlamaktayız.