FİZİKSEL ANALİZLER

Fiziksel analiz laboratuarımızda gıda, yem ve su numunelerinde gerçekleştirdiğimiz analizler

Tat, koku, renk, görünüş (organoleptik muayene)

pH tayini

İletkenlik tayini

Toplam kül tayini

Yabancı madde tayini

Yoğunluk analizi

Briks tayini

Nem tayini

Kuru madde tayini vs.