Enstrumental analiz laboratuvarı

Enstrümental analiz laboratuarında katkı, kalıntı, ağır metal ve mikotoksin analizleri gerçekleştirilmektedir.

Gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte besin üretimi ve gıdanın işlenmesi sırasında raf ömrünü yasal olmayan katkı maddeleri kullanarak uzatmak, üründeki kusurları gizlemek amacıyla gıda katkı maddesi kullanımı artış göstermiştir. Bu sebeple gıda katkı maddelerinin analizleri oldukça önem kazanmıştır.

Laboratuvarımız bünyesinde gıda katkı maddelerinin tayini Türk Gıda Kodeksi gıda katkı maddeleri yönetmeliğine ve mevzuata uygun bir şekilde son teknolojik cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.

Mikotoksinler; Gıda, yem ve yem katkı maddelerinde üreyebilen küflerin sebep olduğu sekonder metabolitlerdir. Mantarların üremesiyle oluşan bu toksik metabolitler insan ve hayvan sağlığını olumsuz anlamda etkilemesi yanında ekonomide de kayıplara sebep olmaktadır. Bu nedenle oluşan bu toksinlerin analizlerinin yapılabilmesi oldukça önem kazanmaktadır.

Besinlerde yüksek oranda bulunabilmekte ve tüketilmesi sonucu insan sağlığında ölümcül hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle AB standartlarında gıda ve yemler için mikotoksinlerin bulunmasına izin verilen maksimum miktarlar belirlenmiştir. Ülkemizde de gıdalar için TGK Bulaşanlar yönetmeliğinde maksimum limitler ve yemler için Yemlerde istenmeyen maddeler tebliğinde izin verilen üst sınırlar belirlenmiştir.

Enstrümental analiz laboratuarı bünyesinde mikotoksin analizleri HPLC-FLD ve HPLC-DAD cihazları kullanılarak yapılmaktadır. Enstrümental analiz laboratuarımızda, AOAC, ISO gibi uluslar arası standartlar kullanılarak analizler gerçekleştirilir.

Gelişen endüstri ve kentleşmeyle birlikte ağır metallerin doğada birikimi hızla artış göstermiştir. Endüstriyel faaliyetler, tarım uygulamalarında kullanılan ilaçlar, kentsel atıklar, volkanik faaliyetler, maden işletmelerinin faaliyetleri ve motorlu taşıtların atıkları ağır metallerin en önemli kirlilik kaynaklarıdır.

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önem arz etmektedir. Özellikle ağır metallerin insan sağlığı üzerine olan etkilerinin belirlenmesinden sonra belli dozun üzerinde tehlike oluşturan kurşun, kadmiyum, arsenik ve civa metallerinin kontrolünün sağlanması ve analizlerinin yapılması gıda güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gıdalarda ağır metallerle ilgili olarak TGK Bulaşanlar Tebliğinde üst limitler belirlenmiştir.

Laboratuvarımızda gıda, gıda katkı maddeleri, yem ve yem katkı maddelerinde ağır metal tayinleri AAS (Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile kantitatif olarak gerçekleştirilmektedir.